GDPR

Smernice a dokumentácia k ochrane osobných údajov sú k nahliadnutiu do 10 dní od zaslania poĹžiadavky na adresu info@axenta.sk