Ohrozenie kritickej infraštruktúry SR

24.02.2022

Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyhlasuje varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných  služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry.

Varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentuNBU (gov.sk)