Bezpečnosť

Procesy

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Zavedenie procesu, riadenia bezpečnosti informácií podľa hodnoty informačných aktív spoločnosti. Služba sa zameriava na analýzu informačnej a dátovej základne zákazníka a vzťahov informácií k interným procesom.

ANALÝZY RIZIK, PROCESOV A INFORMACÍ

Poskytujeme konzultačné služby, v ktorých máme dlhodobé know-how. V oblasti analýzy realizujeme analýzy rizík, procesov, bezpečnosti informácií a ICT,… Ďalej zavádzame firemné ICT procesy podľa ISTIL.

CSIRT

AXENTA CSIRT zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných technológií . Dolezitou ulohou AXENTA CSIRT je aj spolupraca a vymena informacii vramci domacej, ale aj medzinarodnej bezpecnostnej komunity.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme schopní vykonať všetky potrebné kroky, spojené s auditom súčasného stavu, s porovnaním s požiadavkami GDPR. Návrhom opatrení, zmien a definovaním nových procesov na splnenie požiadaviek nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

ŠKOLENIA

Zaistenie individuálneho vzdelávacieho programu so zameraním na korektné správanie v informačnom systéme, efektívnu prácu s kolaboratívnymi aplikáciami (mail, kalendár, schôdzky, úlohy, adresárová štruktúra, súborový systém) a základné bezpečnostné aspekty pri práci v informačnom systéme zákazníka.

Monitoring

SOC (Security Operation Center)

Komplexné riešenie SOC zabezpečuje detekciu a naštartovanie procesov riadenia bezpečnostných incidentov v danej IT infraštruktúre. Riešenie zákazníkom poskytujeme ako službu (SaaS) prostrebníctvom AXENTA Cyber SOC. V prípade záujmu zákazníka o vybudovanie vlastného riešenia, sme schopný mu poskytnúť komplexnú podporu od návrhu, implementácie až po support celého riešenia.

LOG MANAGEMENT a SIEM

Implementácia prevádzkového a bezpečnostného dohľadu vrátane log managementu. Pri prevádzkových dohľadoch a Log Managemente sú naše činnosti rozložené do niekoľkých častí a je možné ich poskytnúť nielen ako riešenie, ale tiež ako službu (SaaS).

RIADENIE PRÍSTUPU PRIVILEGOVANÝCH UŽÍVATEĽOV (PIM/PAM)

Autorizácia, autentizácia a audit pri administrátorských protokoloch. Transparentné riešenie pre monitoring a riadenie prístupu všetkých aktivít administrátorov, aplikačných správcov, užívateľov outsourcingových partnerov, externých klientov, atď.

NETWORK BEHAVIOUR ANOMALY (NBA)

Unikátna technológia sieťovej behaviorálnej analýzy (Network Behavior Analysis), vďaka ktorej je možné identifikovať hrozby, ktoré prekonali zabezpečenie na perimetri, alebo boli zavlečené do siete iným spôsobom.

User Behavioral Analytics (UBA)

Unikátna technológia, ktorá analyzuje všetky užívatelské aktivity, vrátane škodlivých udalostí, vyskytujúcich sa naprieč všetkými IT systémami pomocou „Machine Learning“ a „Biometrics Analysis“ identifikuje hrozby, ktoré nedokáže odhaliť žiadny štandardný nástroj typu SIEM.

Referencie

Finacial

ERSTE Group IT

ERSTE Group IT

  • Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE
ERSTE Group IT
Všeobecná úverová banka
DanubePay
Českomoravská stavební spořitelna
Moneta Money bank
Komerční banka
Allianz pojišťovna
PPF Banka
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Disig

Utility

Orange

Orange

  • Auditný systém pre privilegovaných užívateľov
  • Instalace bezpečnostného dohľadového systému SIEM
Orange
O2 Czech Republic
Čepro
ČEZ ICT Services
Čeps
Řízení letového provozu
T-mobile Czech republic
T-systems Slovakia
Teplárny Brno

Public

Ministerstvo Obrany ČR

Ministerstvo Obrany ČR

  • Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM
Ministerstvo Obrany ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj
Armáda SR
Ministerstvo dopravy
Gooddata
Novartis
Tescalabs LTD