Súťaž pre učiteľov

Po úspešnej súťaži pre žiakov a študentov vyhlasujeme tvorivú súťaž tentokrát pre učiteľov základných a stredných škôl. Prispejte k zlepšovaniu vzdelávania bezpečnosti a ešte k tomu získate prínosný a príjemný benefit. https://preventista.sk/info/sutaz-pre-ucitelov/

Viac info

CZECH-SLOVAk TECHNOLOGY SUMMIT 2023

Malé otočení se zpět na konferenci Czech Slovak Summit 2023, který se konal opět v našem oblíbeném Mikulově. Podívejte se ve zkratce, jak to na zámku vypadalo.https://www.youtube.com/watch?v=mgQMOilfa1w

Viac info

Rozhovor s Alexandrou Rusňákovou na téma NIS2 a kybernetická bezpečnost

Přinášíme vám rozhovor s naší auditorkou Sašou Rusňákovou na velmi debatované téma NIS2 a kybernetická bezpečnost. Více v odkaze. https://www.itsec-nn.com/rozhovor-s-alexandrou-rusnakovou-na-tema-nis2-a-kyberneticka-bezpecnost/

Viac info

Ponúkame riešenia

ktoré šetria náklady, čas aj energiu

Sme mladá dynamická spoločnosť, pôsobiaca ako systémový integrátor v oblasti komplexných bezpečnostných riešení a služieb.

Ukazujeme svojim klientom optimálnu cestu k vybudovaniu, prevádzke a zdokonaľovaniu systému riadenia bezpečnosti ICT.

Poskytujeme analytické služby, návrhy, realizácie a prevádzku optimálnych riešení, chrániacich informačné aktíva a kritické procesy zákazníka.

AXENTA je charakteristická hlbokou znalosťou a perfektným zvládnutím procesných analýz a tvorivou implementáciou výsledkov v prospech zákazníka.

Viac o nás

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vizia: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

 

Projekty spolufinancované z EÚ

Nasadenie integračnej a automatizačnej platformy SOAR v prostredí hybridného riešenia AXENTA CyberSOC

Predmetom projektu spoločnosti AXENTA a.s. je zvýšenie digitálnej úrovne, k čomu dôjde na základe obstarania a implementácie pokročilých nevýrobných digitálnych technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu kapacity súčasnej prevádzky. Konkrétne sa bude jednať o investíciu do nových softwarových a hardwarových riešení. Najvýznamnejšia investícia predloženého projektu je obstaranie informačného systému.

 

Vývoj optimalizovanej TRIAGE platformy pre rýchle spracovanie dát v bezpečnostných dohľadových centrách

Predmetom projektu je realizácia výskumných a vývojových aktivít v oblasti bezpečnosti dohľadových centier. V projekte ide predovšetkým o výskum a vývoj overenej technológie, ktorá bude kombináciou vlastného vývojového softwaru, obsahu (know-how spoločnosti AXENTA a.s.) na produkty, ktoré budú vzájomne integrované.

 

Rozšírenie a prevádzka špecializovaného centra kybernetickej bezpečnosti CyberSOC

Cieľom projektu "Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC" je zaistiť prevádzku centra zdieľaných služieb zameraného na kybernetickú bezpečnosť a rozšíriť jeho doterajšie aktivity za podmienky čistého nárastu pracovných miest. V rámci projektu bude vytvorených 5 nových pracovných miest na odborných pozíciách. Zároveň, v rámci projektu dôjde k rozšíreniu ponúkaných služieb, vďaka ktorým budú lepšie pokrytá riziká spojené s kybernetickými hrozbami. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie.