CZECH-SLOVAk TECHNOLOGY SUMMIT 2023

Malé otočení se zpět na konferenci Czech Slovak Summit 2023, který se konal opět v našem oblíbeném Mikulově. Podívejte se ve zkratce, jak to na zámku vypadalo.https://www.youtube.com/watch?v=mgQMOilfa1w

Viac info

Rozhovor s Alexandrou Rusňákovou na téma NIS2 a kybernetická bezpečnost

Přinášíme vám rozhovor s naší auditorkou Sašou Rusňákovou na velmi debatované téma NIS2 a kybernetická bezpečnost. Více v odkaze. https://www.itsec-nn.com/rozhovor-s-alexandrou-rusnakovou-na-tema-nis2-a-kyberneticka-bezpecnost/

Viac info

Partnerstvo IBM

Spoločnosť AXENTA s.r.o. je SILVER partnerom IBM v oblasti bezpečnosti. Axenta s.r.o. dodáva riešenia založené na IBM produktoch ako QRadar, Cloud Pack for Security, SOAR.

Viac info

Ponúkame riešenia

ktoré šetria náklady, čas aj energiu

Sme mladá dynamická spoločnosť, pôsobiaca ako systémový integrátor v oblasti komplexných bezpečnostných riešení a služieb.

Ukazujeme svojim klientom optimálnu cestu k vybudovaniu, prevádzke a zdokonaľovaniu systému riadenia bezpečnosti ICT.

Poskytujeme analytické služby, návrhy, realizácie a prevádzku optimálnych riešení, chrániacich informačné aktíva a kritické procesy zákazníka.

AXENTA je charakteristická hlbokou znalosťou a perfektným zvládnutím procesných analýz a tvorivou implementáciou výsledkov v prospech zákazníka.

Viac o nás

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vizia: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

 

Projekty spolufinancované z EÚ

Nasadenie integračnej a automatizačnej platformy SOAR v prostredí hybridného riešenia AXENTA CyberSOC

Predmetom projektu spoločnosti AXENTA a.s. je zvýšenie digitálnej úrovne, k čomu dôjde na základe obstarania a implementácie pokročilých nevýrobných digitálnych technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu kapacity súčasnej prevádzky. Konkrétne sa bude jednať o investíciu do nových softwarových a hardwarových riešení. Najvýznamnejšia investícia predloženého projektu je obstaranie informačného systému.

 

Vývoj optimalizovanej TRIAGE platformy pre rýchle spracovanie dát v bezpečnostných dohľadových centrách

Predmetom projektu je realizácia výskumných a vývojových aktivít v oblasti bezpečnosti dohľadových centier. V projekte ide predovšetkým o výskum a vývoj overenej technológie, ktorá bude kombináciou vlastného vývojového softwaru, obsahu (know-how spoločnosti AXENTA a.s.) na produkty, ktoré budú vzájomne integrované.

 

Rozšírenie a prevádzka špecializovaného centra kybernetickej bezpečnosti CyberSOC

Cieľom projektu "Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC" je zaistiť prevádzku centra zdieľaných služieb zameraného na kybernetickú bezpečnosť a rozšíriť jeho doterajšie aktivity za podmienky čistého nárastu pracovných miest. V rámci projektu bude vytvorených 5 nových pracovných miest na odborných pozíciách. Zároveň, v rámci projektu dôjde k rozšíreniu ponúkaných služieb, vďaka ktorým budú lepšie pokrytá riziká spojené s kybernetickými hrozbami. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie.