Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti

https://www.itsec-nn.com/hierarchie-potreb-v-kyberbezpecnosti-5-cast/

Viac info

ArcSight User Group

Odborný Micro Focus seminář, určený pro uživatele softwarového řešení ArcSight, který se uskuteční 6. února 2020 v konferenčních prostorách hotelu Vienna House Andel’s Prague. Fórum uživatelů ArcSight je platformou pro představení produktových novinek a strategie v oblasti Security Operations, zároveň poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a znalostí. https://www.microfocus-registrace.cz/arcsight/agenda

Viac info

Ako sa nenechať vydierať ransomware

https://www.itsec-nn.com/jak-se-nenechat-vydirat-ransomwarem/

Viac info

Ponúkame riešenia

ktoré šetria náklady, čas aj energiu

Sme mladá dynamická spoločnosť, pôsobiaca ako systémový integrátor v oblasti komplexných bezpečnostných riešení a služieb.

Ukazujeme svojim klientom optimálnu cestu k vybudovaniu, prevádzke a zdokonaľovaniu systému riadenia bezpečnosti ICT.

Poskytujeme analytické služby, návrhy, realizácie a prevádzku optimálnych riešení, chrániacich informačné aktíva a kritické procesy zákazníka

AXENTA je charakteristická hlbokou znalosťou a perfektným zvládnutím procesných analýz a tvorivou implementáciou výsledkov v prospech zákazníka.

Viac o nás

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vize: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

 

Cieľom projektu Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC je zabezpečiť prevádzku centra zdieľaných služieb zameraného na kybernetickú bezpečnosť a rozšíriť jeho súčasné aktivity za podmienky čistého nárastu pracovných miest. V rámci projektu bude vytvorené nových 5 pracovných miest na odborných pozíciách. Zároveň, v rámci projektu dôjde k rozšíreniu ponúkaných služieb, vďaka ktorým budú lepšie pokrytá riziká spojené s kybernetickými hrozbami. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie.)