Partnerstvo IBM

Spoločnosť AXENTA s.r.o. je SILVER partnerom IBM v oblasti bezpečnosti. Axenta s.r.o. dodáva riešenia založené na IBM produktoch ako QRadar, Cloud Pack for Security, SOAR.

Viac info

NÚKIB predstavuje európsku smernicu NIS2

Národný úrad pre kybernetickú a informačnů bezpečnosť NÚKIB predstavuje európsku smernicu NIS2. Do roku 2024 by mala mať Česká republika vo svojom právnom poriadku implementované požiadavky novej smernice Europského parlamentu a Rady Európskej únie o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne kybernetiskej bezpečnosti v Únii, tzv. smernice NIS2. https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1874-nukib-predstavuje-evropskou-smernici-nis2/

Viac info

NOVINKA

Společnost UNIS COMPUTERS a.s., koupila 100% podíl ve společnosti AXENTA a.s., předním českém a slovenském dodavateli bezpečnostních řešení a služeb v oblasti monitoringu kybernetické bezpečnosti.   „AXENTA přináší do UNIS COMPUTERS velké know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a perfektně tak doplňuje portfolio společnosti UNIS COMPUTERS. AXENTA se dlouhodobě specializuje...

Viac info

Ponúkame riešenia

ktoré šetria náklady, čas aj energiu

Sme mladá dynamická spoločnosť, pôsobiaca ako systémový integrátor v oblasti komplexných bezpečnostných riešení a služieb.

Ukazujeme svojim klientom optimálnu cestu k vybudovaniu, prevádzke a zdokonaľovaniu systému riadenia bezpečnosti ICT.

Poskytujeme analytické služby, návrhy, realizácie a prevádzku optimálnych riešení, chrániacich informačné aktíva a kritické procesy zákazníka.

AXENTA je charakteristická hlbokou znalosťou a perfektným zvládnutím procesných analýz a tvorivou implementáciou výsledkov v prospech zákazníka.

Viac o nás

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vizia: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

 

Projekty spolufinancované z EÚ

Nasadenie integračnej a automatizačnej platformy SOAR v prostredí hybridného riešenia AXENTA CyberSOC

Predmetom projektu spoločnosti AXENTA a.s. je zvýšenie digitálnej úrovne, k čomu dôjde na základe obstarania a implementácie pokročilých nevýrobných digitálnych technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu kapacity súčasnej prevádzky. Konkrétne sa bude jednať o investíciu do nových softwarových a hardwarových riešení. Najvýznamnejšia investícia predloženého projektu je obstaranie informačného systému.

 

Vývoj optimalizovanej TRIAGE platformy pre rýchle spracovanie dát v bezpečnostných dohľadových centrách

Predmetom projektu je realizácia výskumných a vývojových aktivít v oblasti bezpečnosti dohľadových centier. V projekte ide predovšetkým o výskum a vývoj overenej technológie, ktorá bude kombináciou vlastného vývojového softwaru, obsahu (know-how spoločnosti AXENTA a.s.) na produkty, ktoré budú vzájomne integrované.

 

Rozšírenie a prevádzka špecializovaného centra kybernetickej bezpečnosti CyberSOC

Cieľom projektu "Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC" je zaistiť prevádzku centra zdieľaných služieb zameraného na kybernetickú bezpečnosť a rozšíriť jeho doterajšie aktivity za podmienky čistého nárastu pracovných miest. V rámci projektu bude vytvorených 5 nových pracovných miest na odborných pozíciách. Zároveň, v rámci projektu dôjde k rozšíreniu ponúkaných služieb, vďaka ktorým budú lepšie pokrytá riziká spojené s kybernetickými hrozbami. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie.