Certifikát Auditor kybernetickej bezpečnosti

Novinka v AXENTA s.r.o.: náš kolega Ing. Peter Štubňa získal certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti. To pre nás znamená, že môžeme poskytovať zákazníkom v SR službu auditu kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Viac info

Správa NBÚ ku kyberbezpečnosti

NBÚ vydalo správu o kyberbezpečnosti https://zive.aktuality.sk/clanok/mk9nbrs/sprava-nbu-ku-kyberbezpecnosti-stat-mal-minuly-rok-vyse-500-incidentov-hackeri-sa-spoliehaju-aj-na-stary-softver-top-fakty/

Viac info

BRNO INDUSTRY 4.0

V dňoch 16. - 24. Marca prebieha Online konferencia BRNO INDUSTRY 4.0, ktorej sa zúčastnila aj naša firma. Kolegu, ktorý prezentuje našu spoločnosť môžete vidieť v nasledujúcom videu od 49:37 https://www.youtube.com/watch?v=ir8gEKTSA0s

Viac info

Ponúkame riešenia

ktoré šetria náklady, čas aj energiu

Sme mladá dynamická spoločnosť, pôsobiaca ako systémový integrátor v oblasti komplexných bezpečnostných riešení a služieb.

Ukazujeme svojim klientom optimálnu cestu k vybudovaniu, prevádzke a zdokonaľovaniu systému riadenia bezpečnosti ICT.

Poskytujeme analytické služby, návrhy, realizácie a prevádzku optimálnych riešení, chrániacich informačné aktíva a kritické procesy zákazníka.

AXENTA je charakteristická hlbokou znalosťou a perfektným zvládnutím procesných analýz a tvorivou implementáciou výsledkov v prospech zákazníka.

Viac o nás

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vizia: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

 

Cieľom projektu Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC je zabezpečiť prevádzku centra zdieľaných služieb zameraného na kybernetickú bezpečnosť a rozšíriť jeho súčasné aktivity za podmienky čistého nárastu pracovných miest. V rámci projektu bude vytvorené nových 5 pracovných miest na odborných pozíciách. Zároveň, v rámci projektu dôjde k rozšíreniu ponúkaných služieb, vďaka ktorým budú lepšie pokrytá riziká spojené s kybernetickými hrozbami. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie.)