Informacie pre Vás, ohľadom poskytovania služieb AXENTA Cyber SOC

17.03.2020

Existujúcich zákazníkov môžeme uistiť, že naše servisné a realizačné pracovné tímy pracujú štandardne, využívajú vzdialené a zabezpečené pripojenie.

Existujúcich zákazníkov nášho Cyber ​​SOC AXENTA môžeme tiež uistiť, že táto služba beží kontinuálne a bez obmedzenia. Sme jediný tím SOC, ktorý má dve geograficky oddelené operátorské lokality (ČR a SR), takže sme služby rovnomerne rozdelili a máme rezervy aj pre prípadné výpadky osôb vplyvom choroby.

Obmedzili sme osobné kontakty na nevyhnutné minimum, využívame home office a komunikujeme pomocou telefónu, Skype, Teams pod. Chceme tým minimalizovať riziko prenosu nákazy medzi našimi zamestnancami aj Vami, zákazníkmi, ktorých si vážime.

Disciplína, zodpovednosť a vzájomná spolupráca je to, čo nám všetkým uľahčí súčasnú situáciu.