Kybernetický útok vo Fakultnej nemocnici Brno

16.03.2020

V súvislosti s kybernetickým bezpečnostným incidentom vo FN Brno Bohunice sme pod vedením CSIRT tímu Masarykovej Univerzity, vytvorili spoločný tím s ďalšími firmami z družstva Network Security Monitoring Clusteru. Zatiaľ vo FN Brno Bohunice prebieha vyšetrovanie incidentu a rozsahu škôd pod vedením vyšetrovacieho tímu NÚKIB. Čakáme na ďalšie pokyny a sme pripravení poskytnúť potrebnú pomoc a súčinnosť.

 Paralelne s týmito krokmi sme sa na základe výzvy na pracovnej sieti LinkedIn zaradili do akčnej pracovnej skupiny pre Ministerstvo zdravotníctva pod vedením manažéra KB p. Tomáša Bezouška. Pripravujeme akčný plán pomoci pre nemocnice a katalóg služieb všetkých účastníkov tejto skupiny. V Slovenskej republike sme sa prihlásili tak k spoločenskej zodpovednosti a zapojili sme sa do výzvy o pomoc so zvládaním situácie ohľadom ochorenia COVID 19. Poskytneme služby nášho akreditovaného CSIRT tímu.