NÚKIB predstavuje európsku smernicu NIS2

13.09.2022

Národný úrad pre kybernetickú a informačnů bezpečnosť NÚKIB predstavuje európsku smernicu NIS2.

Do roku 2024 by mala mať Česká republika vo svojom právnom poriadku implementované požiadavky novej smernice Europského parlamentu a Rady Európskej únie o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne kybernetiskej bezpečnosti v Únii, tzv. smernice NIS2.

https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1874-nukib-predstavuje-evropskou-smernici-nis2/